#damekrev

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme společnost [BUDE DOPLNĚNO], se sídlem [BUDE DOPLNĚNO], IČ: [BUDE DOPLNĚNO], zapsaná v Obchodním rejstříku pod sp. zn. [BUDE DOPLNĚNO] („My“). Pro účely Vaší registrace jako prvodárce krve jsme vytvořili tyto webové stránky https://darujukrev.cz/, na kterých můžete vyplnit svůj e-mail a spádovou transfuzní stanici, která Vás může následně oslovit s žádostí o darování krve. Osobní údaje takto zadané následně zpracováváme. Chtěli bychom Vás proto prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady“) informovat o všech důležitých okolnostech s tímto zpracováním spojených.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci osobních údajů, tedy sami určujeme účely a prostředky zpracování.

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (známější spíše jako „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Ztrácíte se v pojmech jako osobní údaj, zpracování, subjekt údajů či správce osobních údajů? Doporučujeme podívat se na základní příručku Úřadu pro ochranu osobních údajů.

O čem Vás v těchto Zásadách budeme informovat?

  1. jaké osobní údaje o Vás získáváme
  2. proč je získáváme a co nás k tomu opravňuje
  3. komu osobní údaje předáváme
  4. jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme
  5. o zasílání obchodních sdělení
  6. jaké soubory cookies uchováváme a jakých služeb třetích stran využíváme
  7. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

Nerozumíte jakékoliv části těchto Zásad či máte jakýkoliv dotaz týkající osobních údajů? Neváhejte nám napsat na e-mail: [BUDE DOPLNĚNO].

1. Jaké osobní údaje o Vás získáváme?

Pokud vyplníte Váš e-mail na odkazu https://damekrev.cz a vyberete spádovou transfuzní stanici, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

  1. e-mailovou adresu
  2. transfuzní stanice, pod kterou spadáte

2. Proč získáváme Vaše osobní údaje a co nás k tomu opravňuje

Zpracování osobních údajů je prováděno pro určitý účel, přičemž k tomuto účelu musí existovat právní důvod. Proč Vaše osobní údaje získáváme a co nás k tomu opravňuje? Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli pro určitou oblast zaevidovat jako prvodárce krve a následně poskytnout tyto informace konkrétní transfuzní stanici, kterou jste zvolili jako Vaši spádovou.

Právním důvodem pro toto zpracování je oprávněný zájem. Oprávněný zájem spočívá v tom, že se v současné složité situaci snažíme pomáhat tak, aby to bylo prospěšné po celou společnost. Jelikož i v běžné situaci chybí v České republice až 100 000 prvodárců krve, a tento problém může v době epidemie způsobit nemalé problémy, chceme pomáhat, jak jen to jde. Oprávněný zájem tedy spočívá primárně v rozšíření okruhu prvodárců krve, na které se mohou transfuzní stanice v případě potřeby obrátit; čím více zdrojů, ze kterých mohou čerpat, tím je větší šance, že potřebného dárce naleznou. Zároveň tento oprávněný zájem přesahuje rizika, která Vám hrozí, jelikož s výjimkou e-mailu a spádové transfuzní stanice, kterou jste zvolili, neevidujeme jiné údaje. Nezjistíme tedy Vaše přesné bydliště, datum narození ani další údaje.

3. Komu osobní údaje předáváme

Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně námi a pokud je to možné, nedochází k jejich předávání dalším osobám. Jsou však případy, kdy k tomuto předání dojít musí, vždy je to však pouze z důvodu, abychom mohli poskytovat naše služby v plném rozsahu.

Pro naplnění účelu, za kterým naše webové stránky vznikly, musíme předávat osobní údaje konkrétní transfuzní stanici, kterou jste zvolili jako Vaši spádovou. Této stanici opět předáváme pouze Vaši e-mailovou adresu, aby Vás mohla v případě potřeby kontaktovat. Další údaje si po Vás již tato stanice vyžádá sama.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedeného účelu, doba uchování a zpracování však nepřekročí [BUDE DOPLNĚNO].

5. O zasílání obchodních sdělení

Nemusíte se bát, že bychom Vás obtěžovali nabídkou komerčních a placených služeb. Všechny zprávy, které od nás obdržíte, se budou týkat pouze tématu, pro které jste nám e-mail poskytli, tedy dárcovství krve. Může se tedy stát, pokud budou nějaké novinky či zásadní zprávy, že Vám je zašleme.

Jelikož jste se pro vyplnění e-mailu rozhodli dobrovolně, můžeme zprávy zasílat na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že si nepřejete, abychom Vám zprávy adresovali, stačí říci a již dále je nebudeme zasílat.

6. Soubory Cookies

a) Co jsou to cookies

Soubory cookies na webu

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do zařízení v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Na určitou dobu si zapamatujeme Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, či jiné preference).

Budujeme největší komunitu dárců krve v Česku. Staňte se její součástí. Stačí dát "to se mi líbí" naší Facebookové stránce